1, Leden 2022
Novoroční vzpomínka: Historie společnosti GRACO

ZALOŽENA V ROCE 1926 - NA VRCHOLU „BOUŘLIVÝCH DVACÁTÝCH LET“

Bratři Russell a Leil Grayovi založili společnost Gray Company v dubnu 1926 během vrcholících „bouřlivých dvacátých let“. Bratři Grayové založili společnost na výrobu a prodej vzduchem poháněného přenosného mazacího zařízení, které Russell vynalezl při práci jako obsluha parkoviště. Jeho skvělý nápad se objevil, když se potloukal po parkovištích s ruční mazací pistolí v mrazivých teplotách po Minneapolis, které dokázaly změnit mazací tuk na extrémně hustý kal.

Bratři Grayovi tak měli svůj „startup“ a začali pracovat na jižní desáté ulici č. 120 v Minneapolisu.

30. LÉTA - EXPANZE MAZACÍHO ZAŘÍZENÍ NA AMERICKÉM TRHU

Jak vpochodovala Gray Company do 30. let 20. století, tak se ocitla uprostřed jednoho z nejbouřlivějších období v americké historii – nastala Velká hospodářská krize. Na tomto pozadí nalezli bratři Grayovi mezeru na trhu, která je dále udržovala v růstu.

Rostoucí poptávka po mazacích zařízeních přiměla bratry k vývoji větších specializovaných mazacích systémů.

Nová zařízení naložili do pojízdných předváděcích přívěsů a vydali se na turné po celých Státech, čímž zvýšili prodej a rozšířili distribuci mazacích zařízení.

Bratři Grayovi se v USA najednou stali lídry v odvětví mazacích zařízení.

40. LÉTA - ZROD DIVIZE PRŮMYSLOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Během druhé světové války ve čtyřicátých letech, nasměrovala Gray Company svou výrobní kapacitu tak, aby pomohla válečnému úsilí.

Vyvinuli slavný mazací systém Convoy Luber, který se ukázal jako neocenitelný při udržování nákladních automobilů, džípů, tanků a letadel Spojenců vždy řádně promazaných, a to po celé Evropě a v Pacifiku.

Gray Company skutečně získala dvě z vyhledávaných ocenění armády a námořnictva, a to ocenění „E“ za efektivitu ve válečné výrobě.

Po návratu k mírovému provozu v roce 1945 rozšířili své podnikání když bratři Grayovi založili divizi průmyslových zařízení.

Přidání nové divize nastavilo Gray Company na kurs, který ji přivedl daleko za její kořeny kdysi malého výrobce.

50. LÉTA - PRVNÍ AIRLESS STŘÍKACÍ PISTOLE

Jak se míra spotřeby společnosti hnala stále výše a podporovala v růstu americkou ekonomiku po roce 1950, tak společnost Gray Company zahlédla příležitost navrhnout a vyrobit zařízení pro povrchové úpravy pro výrobce spotřebního zboží.

Mezitím, jak hlavní podnikání firmy i nadále prosperovalo, tak bylo v roce 1958 představeno první airlessové stříkací zařízení na barvy.

To byl velký pokrok, který okamžitě udělal společnost Gray Company lídrem na trhu se zařízeními, která byla určena k nanášení nátěrových hmot.

Při hledání nových nemovitostí pro umístění expandujících provozů, koupila společnost v roce 1954 budovy Hanna podél řeky Mississippi, které se později staly sídlem společnosti.

60. LÉTA - EXPANZE NA MEZINÁRODNÍ TRH

Desetiletí rychlých změn a otřesů často označovaném jako „nová hranice“, 60. léta byla pro společnost Gray Company rozcestníkem, protože začala zažívat stabilní růst i na globálních trzích.

Společnost jednala rychle, aby vytvořila infrastrukturu pro řízení celosvětového růstu a již v roce 1960 vytvořila první exportní oddělení, následované první mezinárodní prodejní divizí s dceřinými společnostmi v Evropě, Asii, Jižní Americe a Kanadě.

Ke konci šedesátých let byl oficiálně změněn název společnosti na Graco Inc. a společnost byla takto uvedena na veřejný trh. Také došlo ke změně vedení – Harry Murphy odešel v roce 1962 do důchodu a poté se stal generálním ředitelem David A. Koch.

70. LÉTA - ZDVOJNÁSOBENÍ PRODEJŮ A STRATEGICKÁ AKVIZICE

Společnost Graco dosáhla v roce 1971 obratu 50 milionů USD. Pouhých pět let před oslavou svého 50. výročí. Do konce desetiletí se tržby zdvojnásobily na 100 milionů USD. Tohoto růstu bylo dosaženo upevňováním pozice na stávajících trzích a vstupem na trhy nové. Bylo založeno firemní sídlo v Chicagu. Společnost Fischer & Co., která do nabízeného sortimentu přidala elektrostatickou stříkací pistoli, dramaticky posílila pozici společnosti Graco na trhu s průmyslovými a automobilovými zařízeními pro povrchové úpravy.

Společnost Graco také schválila rozdělení akcií „tři za dvě“ v roce 1973, poprvé v historii. V průběhu let byly akcie společnosti rozděleny ještě 11krát!

80. LÉTA - USTANOVENÍ REKORDU NOVÝCH PRODUKTŮ

V osmdesátých letech minulého století měla společnost Graco více produktů ve vývoji než kdykoliv ve své dosavadní historii.

Společnost se reorganizovala do provozních divizí, aby se ještě účinněji zaměřila na nabízející se další tržní příležitosti. Z této struktury se vyvinula dnešní divize průmyslových zařízení, divize dodavatelských zařízení a divize mazacích zařízení.

V roce 1983 společnost Graco představila více úspěšných nových produktů než kterýkoliv jiný rok předtím, a to zejména v aplikacích pro tmely a lepidla. Přesně podle toho, jak narůstal trh s elektronikou.

V polovině desetiletí byly na newyorskou burzu uvedeny kmenové akcie společnosti Graco pod obchodním symbolem "GGG."

90. LÉTA - TECHNOLOGICKÉ INOVACE

Ve věku informací od roku 1990 společnost Graco využila vznikající technologie tak, že zahrnula moderní elektroniku do svých stříkacích zařízení a začala poskytovat výrobcům schopnost programovat funkce pro dávkovací zařízení, což usnadňuje výměnu materiálů a sledování spotřeby. 90. léta 20. století také přinesla nová inovativní zařízení pro vodorovné dopravní značení LineLazer™.

Růst v průběhu desetiletí vyústil v rozšíření Technického centra Russella Graye pro urychlení vývoje produktů, továrny na výrobu stříkacích pistolí v Sioux Falls v Jižní Dakotě, nové evropské sídlo v Belgii a výrobní a distribuční zařízení světové třídy v Rogers v Minnesotě. Konsolidací výrobních a distribučních provozů po celém světě se dokázala společnost Graco stát ještě efektivnější a ziskovější.

Pod vedením George Aristidese začala společnost Graco maximalizovat své úsilí o zvýšení prodejů a zisků. Zatímco tržby vzrostly z 322,6 milionu USD v roce 1993 na 450,5 milionu USD v roce 1999, čistý zisk vzrostl z 9,5 milionu USD v roce 1993 na robustních 59,3 milionu USD v roce 1999.

2000 - DALŠÍ AKVIZICE A PRŮLOMOVÉ PRODUKTY

Když společnost Graco vstoupila do 21. století, oslavila své 75. výročí v roce 2001. Od roku 2000 do roku 2010 pokračovala v prosperitě díky dobře definovaným cílům a strategiím, které přinesly špičkové produkty v každé části jejího podnikání.

Mezi nimi byl první Reactor™ pro nanášení dvousložkové pěny, polyurey a epoxidů. Také firma rostla prostřednictvím několika strategických akvizic, včetně společností PBL, Sharpe Manufacturing Co, Liquid Control a Gusmer, Lubriquip, GlasCraft a Airlessco.

Kromě stálého přítoku akvizic společnost investovala do značného rozšíření kapacit, otevřela nový výrobní závod v Su-čou v Číně a rozšířila své provozy v Ohiu a Jižní Dakotě. Pat McHale byl jmenován prezidentem a generálním ředitelem v roce 2007.

2010 – PRVNÍ MILIARDA USD VE VÝNOSECH A ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ S ROPOU A ZEMNÍM PLYNEM

V roce 2012 společnost Graco dosáhla významného milníku ve svém růstu – poprvé překonala příjmy ve výši 1 miliardy USD. Toto desetiletí bylo také poznamenáno významnými akvizicemi, včetně společností QED Environmental Systems (QED), předního výrobce systémů pro řízení kapalin, zároveň také výrobce systémů k monitorování životního prostředí a zejména společnosti EcoQuip, která konstruuje a vyrábí ekologické systémy abrazivního tryskání pro odstraňování nátěrů a přípravu povrchů. Obě akvizice otevřely příležitosti na specializovaných trzích, kde měla společnost dosud velmi malou nebo žádnou přítomnost.

Po akvizicích společnosti Alco Valves a High Pressure Equipment Company v letech 2014 a 2015 spustila společnost Graco významnou obchodní jednotku zaměřenou na zásobování trhů s ropou a zemním plynem.

Společnost Graco nadále roste tím, že investuje do nových produktů, a to mnohem vyšší rychlostí než její konkurenti a neustále přenáší své technologie na nové trhy a aplikace. Zároveň rozšiřuje svou globální stopu neustálým sledováním svých klíčových akvizic.

Společnost Graco je hrdá na svůj skromný začátek před více než 90 lety a je velmi hrdá na to, kde se nachází dnes.

BUDOUCNOST - PRODUKTY NEJVYŠŠÍ KVALITY, SKVĚLÝ ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Když byl Pat McHale po úspěšné kariéře ve společnosti Graco jmenován roku 1989 jejím generálním ředitelem, tak pomohl vytvořit představu o budoucnosti celé společnosti, která již na světovém trhu získala ocenění výrobce nejkvalitnějších produktů pro manipulaci s mnohými, rozličnými kapalinami. Vše bylo navíc podpořeno výjimečným zákaznickým servisem.

Na otázku, jak vidí budoucnost společnosti Graco měl Pat optimistickou odpověď: „Jsem nadšený z budoucnosti této organizace a nadace, kterou jsme založili. Máme pevnou kulturu. Máme zavedeny zdravé procesy. Máme vynikající geografické pokrytí s velice pracovitými partnerskými distributory po celém světě a hlavně máme tým zaměstnanců, které bych nevyměnil za nikoho jiného.“