Robotizované lepicí linky pro viskózní a tavná lepidla

Pracoviště pro nástřiky nízkovizkózních lepidel

Automatizované dávkování maziv

Projekty pro automobilový průmysl

Reference


Systémy pro lepení a tmelení

Řešení nanášení lepidel je jednou z našich hlavních aktivit. Naše specializace je na manuální, automatické i robotizované aplikační systémy následujících skupin lepidel:
- tekutá lepidla stříkaná (kontaktní, vícekomponentní, vodouředitelná)
- pastovitá až polotuhá lepidla vytlačovaná pístovými čerpadly v přítlačných rámech (butylkaučuky, polyuretany, akryláty, epoxidy - s nebo bez ohřevu až do 180 C)
- klasická tavná lepidla do 210 oC vytlačovaná z tavných zásobníků se zubovými čerpadly
Do skupiny těchto aplikací patří také nanášení a dávkování tmelů, plastisolů a tuků, které využívají stejné typy zařízení.

Zařízení americké firmy Graco Therm-O-Flow je řešení pro všechny Vaše tavicí aplikace. Zařízení Therm-O-Flow je vysoce progresivní technologie na trhu, Therm-O-Flow řešení jsou mezi nejlépe vykonávajícími průmyslovými rozpouštěnými systémy na trhu.

Therm-O-Flow obsahuje pokročilou regulaci teploty, která prakticky zabraňuje překročení požadované teploty, což ma za následek lepší kvalitu lepidla a menší opravy kvůli poškozenému materiálu. Firma Graco nabízí úplné zařízení Therm-O-Flow konfigurovatelné na Vaše konkrétní použití.

Zařízení Graco Precission Swirl je unikátní orbitální vířivý aplikátor, který je vyvinutý speciálně pro přesné dávkování tmelů a lepidel, Precission Swirl přesně a nepřerušovaně dávkuje krouživými pohyby housenky materiálu na určené místo. Protože zařízení dávkuje materiál přímo na určené místo dochází k výrazné uspoře nanášeného materiálu a tím k úspoře financí. Precission Swirl redukuje náklady a minimalizuje zmetkovitost, opravy nebo odpad.

Zařízení Graco PrecisionFlo XL a LT systémy jsou elektronicky řízené průtokoměry, které poskytují precizní a spolehlivé řízení a dávkování tmelů a lepidel pro automobilové a průmyslové aplikace. Výkonný systém pro nanášení lepidel a tmelů. Vhodný pro nanášení hmot při svařování kovů a plechů, tváření skeletů automobilů nebo v oblasti povrchové úpravy nástřikem.

Zařízení Graco PD44 je specificky navrženo k tomu, aby rozdělovalo a dávkovalo malá množství materiálu. Neobsahuje žádné materiálové hadice mezi výstupem čerpadla a mixážním vstupem.

GRACO vyrábí systémy pro dávkování, měření, dopravu motorových a převodových olejů, mazacích tuků, vazelín, hydraulických a chladících kapalin a dalších speciálních kapalin. GRACO úspěšně nabízí kompletní systémy pro servis automobilů a výměnu jejich náplní včetně centrálního řízení, údržbu nákladních vozidel a episování strojů a systémů v důlním průmyslu nebo mimo dílnu. Naše nabídka zahrnuje také průmyslové mazání a mazání výrobků.

Mazací systémy GRACO se skládají z následujích hlavních komponent:
Fast-Flo®, Falcon™, Fire-Ball®, a President® jsou vzduchem poháněné pumpy s násobícím poměrem 1:1 až 1:75 výstupního tlaku. Od lehkých a olejů až po husté vazelíny. V nabídce je vždy pumpa která splní vaše technické potřeby. Bubnové navíjecí zásobníky hadic GRACO nabízí kompletní řadu vysoce kvalitních bubnových navíjecích zásobníků hadic, pro nízko, středo a vysokotlaké hadice.
Automatické a manuální mazací systémy GRACO - jsou speciálně vyvinuté pro automobilový, důlní průmysl, centrální mazání a mazání výrobků. Nabídneme Vám kompletní řešení a systémy, které mohou pracovat plně automaticky.