RAM-dávkovací zařízení

Čerpací systémy jsou podávací sudové pumpy s přítlačnou deskou a s technologií vzduchového motoru NXT, které slouží pro čerpání jedno komponentních tmelů a lepidel přímo z originálních přepravních obalů v objemech 20, 30, 60, 115 a 200 l. Čerpací systémy dokážou zpracovat materiály středních a vysokých viskozit, jako jsou např. tmely a plastizoly pro automobilové karoserie, polyuretany, epoxidy, PVC, butyly, latexy, silikony, maziva a další materiály. Zařízení používají novou řadu pneumatických motorů NXT a u spodní pumpy lze volit mezi pumpou Check-Mate a nebo výkonnější pumpu Dura-Flo. Povrchová úprava vnitřních částí spodní pumpy v provedení Severe Duty®jako standard zajišťuje velmi dlouhou životnost. Volitelně lze zvolit povrchovou úpravu a těsnění MaxLife, která ještě zdvojnásobují životnost vnitřních dílů. Každý čerpací systém se konfiguruje dle zpracovávaného materiálu a jeho viskozity, dle dodávaného originálního balení a požadavků na rychlost čerpání. Kombinací různě výkonných NXT motoru, zvolené konstrukce a velikosti spodní pumpy lze podávat téměř jakýkoliv materiál. Čerpací systémy lze konfigurovat v rozsahu provozních tlaků v poměru od 5:1 až do 85:1 a velikosti spodní pumpy od 60 do 1 000 cm3. Čerpací systémy se dodávají volitelně se systémem DataTrak, prvním „inteligentním“ integrovaným elektronickým monitorovacím systémem, který sleduje a zobrazuje objem a průtok vytlačeného materiálu a hlásí, kolik materiálu zbývá v zásobníku. Zařízení je dodáváno pro kotvení přes ocelovou desku k podlaze, nicméně zařízení pro menší originální obaly lze objednat v provedení na vozíku pro jednodušší manipulaci a větší flexibilitu.

THERM-O-FLO

Zařízení Therm-O-Flow je vysoce progresivní technologie pro aplikaci ohřáté taveniny tmelů a lepidel, které jsou podávané z 200 litrových nebo 20 litrových originálních sudů. Pro přesnou specifikaci zařízení se nabízí kompletní řadu systémů zařízení Therm-O-Flow konfigurovaných na míru tak, aby vyhovoval konkrétní požadované aplikaci. Zařízení Therm-O-Flow obsahuje pokročilou regulaci teploty, která prakticky zabraňuje překročení požadované teploty, což ma za následek lepší kvalitu lepidla a menší opravy kvůli poškozenému materiálu. V závislosti na zvoleném typu jsou zařízení Therm-O-Flow schopna pracovat až do výstupního tlaku 207 barů.

INVISIPAC

"Inovativní zařízení InvisiPac, používá přesně řízeného a plynulého toku horké taveniny pro aplikaci na lepení obalů a krabic. Obrovskou výhodou je absence zásobníku s horkou taveninou a tím nedochází k degradaci horké taveniny Na rozdíl od tradičních systémů zařízení obsahující nádrže s horkou taveninou, patentovaná technologie podávání, dávkování a zahřívání taveniny na požádání od systému InvisiPac udržuje konstantní tok lepidla, rychle se taví a okamžitě vydává v požadované konzistenci a viskozitě.
Zařízení InvisiPack je dodáváno ve dvou modelech s výstupními tlaky v rozsahu 16-83 barů a s možnosti volby teploty v rozsahu 38°- 204°C. Zařízení lze provozovat samostatně nebo je jednoduše integrovat jako součást balící linky."

PD44

Zařízení PD44 je určené pro mikro dávkovaní dvou komponentních materiálů. Využití zařízení PR7O je hlavně v automobilním, elektrotechnickém a farmaceutickém průmyslu pro široké spektrum aplikací, např. lepení, zalívání, těsnění, tmelení a zapouzdření. Zařízení je vhodné pro velmi přesné mikro dávkování dvou složkových epoxidových tmelů, lepidel, polyuretanů a silikonů v dávkách o objemu od 0,005 cm3 do 5 cm3 , při maximálním tlaku do 138 barů a směšovacím poměru od 1:1 do 24:1. Jednotlivé složky zůstávají oddělené až do doby než jsou vstříknuty do mixeru, kde dochází k důkladnému smíchání a následně dávkování. Tím se zamezí případnému vytvrdnutí materiálu přímo v dávkovacím ventilu systému. Zařízení PD44 neobsahuje žádné materiálové hadice mezi výstupem z pístové pumpy a vstupem do mixeru, čím se eliminuji možné komplikace s přesností mísícího poměru a s přesností objemu dávky, které vznikajícím z důvodů smršťováním a roztahováním materiálové hadice.

PR70

Systém PR70 je vysokotlaké zařízení určené pro přesné měření, míchání a dávkování nízko až středně vizkózních dvou komponentních materiálů. Systém PR70 je nabízen ve čtyřech variantách s pevným míchacím poměrem v rozsahu od 1:1 až do 12:1 a v jedné variantě s variabilním míchacím poměrem rozsahu od 1:1 až do 24:1. Všechny varianty pracují s přesnosti míchacího poměru ±1%. Zařízení je vhodné pro dávkování dvou složkových epoxidových tmelů, lepidel, polyuretanů a silikonů v dávkách objemu od 2 cm3 do 70 cm3 za 1 cyklus. Využití zařízení PR7O je hlavně v automobilním, elektrotechnickém a farmaceutickém průmyslu pro široké spektrum aplikací, např. lepení, zalívání, těsnění, tmelení a zapouzdření.

PRECISION SWIRL

Precission Swirl je unikátní orbitální vířivý aplikátor, který je vyvinutý speciálně pro přesné dávkování tmelů a lepidel. Precission Swirl přesně a nepřerušovaně dávkuje krouživými pohyby housenky materiálu na určené místo. Protože zařízení dávkuje materiál přímo na určené místo dochází k výrazné úspoře nanášeného materiálu a tím zároveň i k úspoře finančních nákladů.

 

 

PCF

Precission Continuous Flow je zařízení pro kontinuální přesně měřený a dávkovaný průtok materiálu. Systém PCF je určen pro aplikace jednokomponentních tmelů a lepidel převážně najde uplatnění v automobilovém průmyslu. Vyspělá technologie umožňuje maximální řízení aplikace nízko a vysoce viskózních tmelů a lepidel až do maximální teploty 204°C a při tlacích do 414 barů. Modulární konstrukce systému PCF poskytuje velkou flexibilitu, variabilnost, možnosti napojení na robotické aplikace. Jednoduchá obsluha, intuitivní nastavení, snadná údržba a vysoká spolehlivost předurčuje nasazení těchto zařízení do náročných automobilových provozů. Každý systém PCF je navrhován přesně na požadavky konkrétní aplikace, kde lze zvolit rozsah objemu dávek od 6 cc/min až do 37 500 cc/min. Jako zásobovací systém lze zvolit systémy Check-Mate popř. Dura-Flo nebo Warm Melt popř. Therm-O-Flow a to vždy dle typu materiálu, požadavku na jeho zpracování a aplikaci.

FIREBALL

Dávkovací čerpadla FireBall jsou určená pro dávkování a transport olejů, maziv a tuků v nejrůznějších odvětvích průmyslové a automobilové výroby a sítí autorizovaných servisů pro osobní i nákladní vozidla. Lze použít pro oddělené dávkování z originálních obalů v stacionárním nebo mobilním provedení, nebo realizovat kompletní systém výdeje včetně centrálních rozvodů a koncových odběrných míst.