Analýza a snižování prašnosti v lakovnách a čistých provozech

Lepivé utěrky a závěsyLepivé rohožky
Snímací laky

Snímací fólie

Koncepce čistoty v lakovnách a provozech

Při aplikacích barev, laků, tmelů, lepidel, spojovacích adhezních prostředků, separátorů a celé řady dalších materiálů dochází vždy k vzniku přestřiků, které se usazují na vnitřních plochách stříkacího boxu, odsávací stěny nebo komory. V mnohých případech však nesprávným nastavením nebo zanesením filtrů i mimo samotný lakovací postor.

Stříkací kabina musí být udržována trvale v maximální čistotě, přičemž dosažení tohoto stavu je mnohdy pracné, složité a vyžaduje používání speciální chemie. Nezřídka však nacházíme nevhodné, neúčinné či dokonce nebezpečné typy chemikálií.

Provozní údržba lakovacích kabin je mnohdy finančně i časově poddimenzována. Postupně ztrácí svou optimální účinnost, což se negativně projevuje nejen na kvalitě lakovacích prací, ale i ve znečistění širšího okolí lakovacího místa, nemluvě o ztížených pracovních podmínkách lakýrníků a obsluhy.

Specializovaná společnost Gramos nabízí ucelenou řadu produktů, které pomáhají při systematickém řešení čistoty lakovacích provozů, laboratoří, prostor se zvýšeným režimem čistoty, ale rovněž většiny ostatních částí výrobních prostor firem.

Nikdy nezapomínejte na to, jak obrovské finanční prostředky utrácí společnosti denně za vícepráce spojené s přelakováním, odstraněním nečistot a snižováním zmetkovitosti. Přitom pravidelná prevence je ve výsledku vždy mnohem ekonomičtější.

Gramos – Váš partner pro rychlejší čištění a dokonalou ochranu proti kontaminaci.