24, Březen 2023
Informace: Aplikace akustické omítky fade® Acoustic Plaster Plus stříkacím zařízením GRACO RTX 5500 PX
V areálu Rehabilitační nemocnice Beroun probíhá stavba centra duševní rehabilitace. V březnu letošního roku na této stavbě probíhala aplikace akustické omítky fade® Acoustic Plaster Plus+ od firmy Ecophon ze skupiny SAINT-GOBAIN pomocí stříkacího zařízení GRACO RTX 5500 PX, které pro tuto mimořádnou akci zapůjčila firma Media CZ s.r.o. Jedná se doposud o jednu z největších aplikací této omítky v ČR. Z důvodu zaškolení aplikační firmy Construction Team byl této aplikaci přítomen školící technik firmy Ecophon ze Švédska.

 

Omítka se aplikuje stříkáním na speciální akustické desky a to ve dvou vrstvách, které se zahlazují hladítkem.

Díky aplikaci kompletního systému fade® je dosaženo výborné akustické izolace ošetřených prostor.

Po krátkém odzkoušení aplikovatelnosti materiálu, nastavení pistole a tlaku se přešlo na samotnou ukázku způsobu aplikace a zaškolení aplikační firmy. Při zrnitosti omítky cca 0,7mm se pro tuto aplikaci nejlépe osvědčila kruhová tryska o velikosti 4mm.

Po zaškolení aplikační firmy, které nezabralo více než hodinu se aplikační firma Contruction Team pustila do samotné aplikace. Díky pečlivému odzkoušení aplikovatelnosti materiálu, správnému nastavení tlaku a zvolení vhodné trysky šla práce skvěle od ruky.

Provést aplikační zkoušku u tohoto zařízení je při používání nového materiálu víceméně nezbytné.

Díky tomu dosáhnete nejlepšího možného výsledku stříkání a vyhnete se komplikacím jako například nenasátí materiálu z důvodu vysoké viskozity, ucpávání trysky nebo aplikace příliš velkého množství materiálu a „prskání“.

Nástroje Vaší technické podpory


Více informací k zařízení GRACO RTX 5500 získáte na našich webových stránkách:

GRACO RTX 5500 PX: Stříkací zařízení s elektrickým pohonem GRACO RTX 5500 PX – kompaktní a úplné řešení 2 v 1

GRACO RTX 5500 PI: Stříkací zařízení s elektrickým pohonem GRACO RTX 5500 PX – kompaktní a úplné řešení 2 v 1

Servisní manuál: Servisní manuál RTX5500
Kontaktujte naše specialisty pro podrobné technické a cenové informace, slevy:

Čechy: Milan Pimpl – 702 131 988, milan.pimpl@mediacz.cz
Morava: Jan Sadílek – 723 805 003, jan.sadilek@mediacz.cz

Bližší informace k materiálu fade® Acoustic Plaster Plus + získáte na uvedeném kontaktu:
Ing. Michaela Fulíková – 734 170 230, michaela.fulikova@ecophon.czTeam Media CZ je Vám plně k dispozici.