Nejširší sortiment dvoukomponentních dávkovacích a směšovacích jednotek na trhu. Řešení pro každou aplikaci.

MERKUR M2K - 2K dávkovací a směšovací zařízení


Jednoduché a výkonné dvoukomponentní zařízení s pevně daným směšovacím poměrem 1:1 - 6:1. Pneumaticky ovládaný motor konstrukce Merkur, pístová čerpadla A+B pro jednotlivé komponenty, možnost podávání z originálních obalů pomocí sacích hadic s trubkou, nebo lze osadit spádovými zásobníky. Vhodné pro zpracování barev v dřevozpracujícím průmyslu, strojírenství, při výrobě ocelových konstrukcí a pod. Hlavní předností je snadné ovládání, dodržení poměru míchání a minimalizace ztrát barev při překročení životnosti směsi, změně barvového odstínu a proplachu. Lze dodat ve variantě pro vzduchové i vysokotlaké stříkání (240 bar).

PROMIX 2KE - 2K dávkovací a směšovací zařízení


Ucelená skupina elektronicky ovládaných dvoukomponentních dávkovacích a směšovacích zařízení s plynule nastavitelným poměrem směšování od 1:1 až 30:1 a přesností ± 2%. Lze zvolit sekvenční nebo dynamické směšování. Jednotku lze dodat ve variantách s integrovanými čerpadly pro 1 odstín, nebo průtokoměry a sadou barvových ventilů pro automatickou výměnu až 3 odstínů/1 tužidlo. Eletrické napájení může být řešeno buď připojením k síti nebo nezávislé s pneumaticky ovládanou napěťovou turbínou. Zařízení lze osadit i modulem pro archivaci a stažení statistických a provozních dat. Jednotky jsou vhodné především pro provozy s ručním lakováním a nízkým počtem barvových odstínů. Vhodné pro nízkotlaké i vysokotlaké aplikace.

PROMIX 2KS - 2K dávkovací a směšovací zařízení


Ucelená skupina elektronicky ovládaných dvoukomponentních dávkovacích a směšovacích zařízení s plynule nastavitelným poměrem směšování od 1:1 až 50:1 a přesností ± 1%. Lze zvolit sekvenční nebo dynamické směšování. Jednotku lze dodat ve variantách s zubovými nebo Coriolis průtokoměry a sadou barvových ventilů pro automatickou výměnu až 30 barvových odstínů/4 tužidla. Promix 2KS lze použít i pro automatické a robotizované aplikace s kompletním datovým rozhraním pro komunikaci a evidenci statistických a provozních dat. Jednotky jsou vhodné pro provozy s ručním i automatizovaným lakováním a vysokým počtem barvových odstínů. Vhodné pro nízkotlaké i vysokotlaké aplikace.

PROMIX 3KS - 2K dávkovací a směšovací zařízení


Ucelená skupina elektronicky ovládaných tříkomponentních dávkovacích a směšovacích zařízení s plynule nastavitelným poměrem směšování od 1:1 až 50:1 a přesností ± 1%. Třetí komponentou bývá aktivátor nebo ředidlo pro snížení primární viskozity komponenty A. Lze zvolit sekvenční nebo dynamické směšování. Jednotku lze dodat ve variantách s zubovými průtokoměry a sadou barvových ventilů pro automatickou výměnu až 25 barvových odstínů/4 tužidla/4 aktivátory nebo ředidla. Obsahuje kompletní datové rozhraní pro komunikaci a evidenci statistických a provozních dat. Jednotky lze použít pro provozy s ručním i automatizovaným lakováním a vysokým počtem barvových odstínů. Vhodné pro nízkotlaké i vysokotlaké aplikace.

PROMIX PD2K - 2K dávkovací a směšovací zařízení


Nová skupina elektronicky ovládaných dvoukomponentních dávkovacích a směšovacích zařízení s plynule nastavitelným poměrem směšování od 1:1 až 50:1 a přesností ± 1%. Speciální konstrukce a řízení dávkovacích čerpadel s systémem vzdáleného směšovacího modulu předsunutého až k aplikační pistoli znamená zvýšení úspor ředidel až o 80% v porovnání s tradičními 2K jednotkami. Je vhodným řešením především pro provozy s častou změnou barvového odstínu a krátkou dobou zpracovatelnosti natužené barvy. Umožňuje rovněž zpracovávat jedním zařízením 2 typy nesourodých materiálů (např. polyuretany a epoxidy). Jednotka umožňuje automatickou výměnu až 30 barvových odstínů/4 tužidla se 2 nebo 4 čerpadly. Mohu provádět změnu odstínu zatímco druhá pumpa je v režimu stříkání. Jednotky PD2K jsou alternativou směšovacích zařízení na bázi zubových čerpadel a jsou vhodné pro provozy s ručním i automatizovaným lakováním a vysokým počtem barvových odstínů. Vhodné pro nízkotlaké i vysokotlaké aplikace až do tlaků 105 bar.