Roční pojištění strojních rizik zařízení s elektrickým pohonem

0 z 5

Produkt na dotaz

Dotázat se

Vytisknout produkt

Pojištění strojních rizik – Media CZ / Kooperativa

Katalogové číslo: stroj_poj_koop_el Kategorie:

Pojištění strojních rizik – Kooperativa pojišťovna, náleží do skupiny pojištění podnikatelských rizik

Předmět pojištění:
strojní zařízení, vč. jejich výbavy a příslušenství
stroje vlastní i cizí (leasing, pronájem – dle smlouvy)

Rozsah pojištění:
případ náhlého poškození nebo zničení stroje nahodilou událostí, která není z pojištění vyloučena

Např. škody způsobené:
nesprávnou obsluhou , nešikovností, nepozorností pojištěného nebo jeho zaměstnance
úmyslným poškozením / zničením stroje (vandalismem – pokud bylo šetřeno policií)
chybnou konstrukcí, vadou materiálu nebo výrobní vadou
zkratem, přepětím a podpětím elektrického proudu
nevyvážeností a roztržením odstředivou silou
vniknutím cizího tělesa
pádem stroje (netýká se však přepravy stroje jako nákladu)
selháním měřících, regulačních nebo zabezpeč. zařízení
nárazem stroje nebo nárazem do stroje
přetlakem nebo podtlakem páry, plynu nebo kapaliny

Základní výluky z pojištění:
přirozené opotřebení, trvalý vliv provozu, koroze nebo eroze
škody na datech (kybernetická rizika)
záruční opravy
vyjmenované živelné události (požár, výbuch, blesk, povodeň/záplava, tíha sněhu+námrazy, krupobití, zemětřesení, vodovodní škody, pád předmětů, atd.) – lze dopojistit !
krádež, loupež, ztráta, zpronevěra – lze dopojistit !
přeprava stroje jako nákladu – lze dopojistit !

Vyřízení pojistné smlouvy

V případě, že si v našem e-shopu koupíte GRACO zařízení s elektrickým pohonem a budete-li chtít sjednat uvedené strojní pojištění, bude Vás obratem kontaktovat náš smluvní zástupce pojišťovny Kooperativa, který pro Vás smlouvu na strojní pojištění vytvoří a Vám odešle.