5, Srpen 2022
Novinka: GRACO – mobilní (přenosná) čerpadla pro čerpání štukové a vnější izolace a dalších povrchových úprav (EIFS)
Čerpání štukové a jiné vnější izolace a povrchové úpravy EIFS (Exterior insulation finishing system) mnohých stavebních objektů bylo historicky prováděno pomocí vysoce výkonných čerpacích jednotek namontovaných na přívěsech o hmotnosti 1 250 kg nebo i více. Tato výkonná čerpadla se osvědčila při zajišťování vysokých produkčních rychlostí při přenosu materiálů na dlouhé vzdálenosti, ale kvůli své velikosti často představovala složité logistické problémy.

S konvenčními čerpadly namontovanými na přívěsu (viz. obrázek níže), může nanesení štuku na velkou komerční budovu vyžadovat skupinu 8 až 10 pracovníků. Takto lze nanášet štuk až 200 čtverečních metrů za hodinu, ale zároveň pro přípravu materiálu je zapotřebí dostatek pracovníků. Pokud rychlost čerpání materiálu předčí rychlost, kterou mohou pracovníci zpracovávat materiál, pak se zpracovatelnost štuku sníží ještě dříve než se daní pracovníci dostanou na všechna požadovaná omítaná místa.

Na projektech výškových budov se štukový materiál obvykle mísí na zemi, přičemž čerpací jednotka je umístěna blízko lešení. Vertikální zdvihy vyžadují vysoké tlaky, aby dodaly do nemalých výšek namíchaný štuk. Tyto vysoké tlaky mohou vytvářet nebezpečné podmínky, když je třeba otevřít hadicovou přípojku, aby se například uvolnilo ucpání přívodní hadice. K těmto blokádám často dochází, když se kapalina v maltě odděluje od kameniva. Se zvyšující se délkou hadice jsou tyto blokády častější.

Mobilní (přenosná) čerpadla, jako je GRACO ToughTek S340e nabízejí větší flexibilitu a snadnější přepravu

Nedávné pokroky v oblasti přenosných čerpadel poskytly našim zákazníkům novou flexibilitu. Přenosné jednotky váží přibližně 90 kg a umožňují práci s menšími posádkami, menšími rozměry zařízení, lepším přístupem a přepravitelností. Tato menší čerpadla projedou standardními dveřmi a jedna osoba je snadno přesune z jednoho místa na druhé.

Nové čerpadlo, jako je GRACO S340e, může pomoci vyřešit některé logistické problémy větších čerpacích systémů. Přenosné čerpadlo lze přepravit na místo práce pomocí malé dodávky nebo pick-upu, zvedat dvěma lidmi a přepravit blíže k místu umístění. Normální rychlost zpracování štuku, a to 100 čtverečních metrů za den na osobu lze snadno dosáhnout pomocí této štukové pumpy. Rychlost zpracování štuku zůstává obecně stejná bez ohledu na velikost čerpadla. Malá pumpa bude stále umožňovat 100 čtverečních metrů za den na osobu pracující ve skupině pěti lidí. To je dvojnásobná rychlost než u typické skupiny pracovníků, která zpracovává štuk pouze ručně. Pro aplikace vnějších povrchových úprav (EIFS) platí obecné pravidlo 140 čtverečních metrů na osobu za den. Při použití stříkacího zařízení GRACO S340e se tato výrobní rychlost velmi snadno zdvojnásobí.

GRACO ToughTek S340e

TECHNOLOGIE, VYUŽITÍ A VÝHODY ZAŘÍZENÍ GRACO S340e"

• s rozměry 117 x 61 x 97 cm se GRACO S340e vejde do stísněných prostor pro snadnější stříkání, materiál lze míchat kontinuálními míchadly umístěnými bezprostředně vedle místa uložení
• čerpadlo s proměnnou rychlostí umožňuje upravit výstupní objemy na základě pracovních podmínek s pracovním tlakem až 40 bar a délkou hadic až 30 metrů
• čerpadla se dvěma kuličkovými písty mají velké vnitřní průchody, které umožňují volný pohyb štuku a materiálů EIFS čerpadlem
• čerpadlo se zapojuje do standardní 230-ti voltové zásuvky nebo do generátoru odpovídající velikosti
• pístová konstrukce nabízí výhody oproti předchozím konstrukcím peristaltických čerpadel a čerpadel rotor-stator používaných pro štukové a protipožární materiály
• čerpadla rotor-stator se spoléhají na stacionární součást s pryžovou dutinou (stator) a kovovou rotační součást (rotor) pro vytváření tlaků 20 bar. Jak peristaltické trubky, tak součásti rotor-stator vyžadují výměnu v kratších intervalech. Peristaltické součásti a součásti rotor-stator se mohou opotřebovat během několika dní, zatímco odolné plastové misky pístů vydrží měsíce při řádném každodenním čištění
• přidaná přenosnost umožňuje čerpadlu pracovat z vnitřku budovy, čímž se zkracují čerpací vzdálenosti a výšky, předmíchaný materiál lze nalít přímo do 76-ti litrového polyethylenového zásobníku. Štukatérský průmysl se obecně posouvá směrem k přesnějším předmíchaným štukovým základním nátěrům, oproti písku přimíchanému přímo na místě. Čerpadlo GRACO S340e spojené s kontinuálním míchadlem GRACO může míchat až 1300 kg za hodinu. Pro štukové aplikace mohou přenosná čerpadla zpracovávat škrabací a vrchní nátěry
• přenosná čerpadla také nabízejí potenciální výhody v oblasti kvality. Díky zvýšené přepravitelnosti čerpadla se mohou pracovníci přiblížit své práci. Variabilní průtok umožňuje přizpůsobení velikosti posádky a zachování zpracovatelnosti štuku a materiálů EIFS
• použití předem smíchaného materiálu pomáhá zajistit konzistentnější směsi a umožňuje míchání a čerpání z více úrovní. Většina velkých projektů má výtahy, které mohou přepravovat plné palety materiálů na požadovanou úroveň podlahy
• při nástřiku EIFS nebo štukových povrchů čerpadlo pracuje pouze při 1/4 až 1/3 rychlosti. Tato pomalá rychlost čerpadla poskytuje konzistentní vzor stříkání při zachování velmi dobré produkce, např. tříčlenná posádka může nastříkat až 200 litrů akrylového laku za den

Flexibilita přenosných čerpadel může nabídnout nové možnosti dodavatelům štuku a EIFS, některé výhody „malého“ čerpadla zahrnují:

• zkrácené časy nastavení a čištění
• snížená možnost zranění v důsledku manipulace s menšími / lehčími hadicemi
• snížený tlak čerpadla v důsledku blízkosti pracoviště
• menší pracovní plocha pro míchání a pumpování
• zvýšená produkce oproti ručním metodám
• snadná aplikace pro pracovníky
• konzistentní nástřik díky nastavitelnosti výkonu čerpadla

GRACO ToughTek M680aPro další informace kontaktujte naše specialisty:

Čechy: Ing. Blahoslav Dolenský – 721 624 330, blahoslav.dolensky@mediacz.cz
Morava: Jan Sadílek – 723 805 003, jan.sadilek@mediacz.cz

Team Media CZ je Vám plně k dispozici.