Představujeme Vám nové a inovované sanitační zařízení. Modelová řada Graco SaniForce 2.0 je založena na zpětné vazbě trhu a výzkumu. Rozšířili jsme sortiment vzduchem a elektricky ovládaných dvoumembránových čerpadel. Modelová řada čerpadel čerpajících ze sudů a zásobníků byla inovována a je nyní doplněna. Vylepšená konstrukční řešení nyní mimořádně efektivně zlepšují čistotu, bezpečnost a jednoduchost použití.

Kompletní řada dvoumembránových modelů SaniForce 2.0 je kompatibilní s požadavky zákazníků na rychlou demontáž pro snadné čištění a dezinfekci. K dispozici je ve vzduchem i elektricky ovládaných verzích. Elektricky ovládaná řada byla značně rozšířena a má nyní nižší spotřebu energie, stejně jako menší závislost na stlačeném vzduchu. Zároveň však nabízí stejné výhody jako vzduchem ovládaná dvoumembránová čerpadla.

Do přečerpávacích systémů pro sudy a velkoobjemové zásobníky byl přidán plně automatizovaný řídicí systém, který nyní zlepšuje jejich použitelnost, protože umožňuje operátorům snadněji provádět více úkolů konzistentnějším způsobem. Hermetickým utěsněním produktů při čerpání je vyloučena jakákoliv vnější kontaminace.